Milieu

BDJ Inspectie, Keuring en Advies is een officieel inzamelpunt van Wecycle en Stibat.

Tijdens onderhoud, reparatie en installatie vrijkomende afvalstoffen zoals TL-buizen, accu’s, armaturen en machines worden ter recycling aangeboden aan deze partijen. Als klant van BDJ betaalt u hier niets voor.

Overig afval, zoals verpakkingsmateriaal, wordt zoveel mogelijk hergebruikt en anders gescheiden afgevoerd door afvalverwerker SUEZ.