Terrasverwarmers

Terrasverwarmers, gashaarden en gasbarbecues. Waar moet u op letten?

Bedrijfsmatig of particulier gebruik?

Nederland is een land vol wetten, regels en normen. Om te bepalen waar u aan moet voldoen, maakt het nogal wat uit of u spullen particulier of bedrijfsmatig gebruikt. Let wel, als u apparatuur gebruikt voor uw vereniging, club of vrijwilligersorganisatie, dan ziet de wetgever u in vrijwel alle gevallen ook als bedrijf!

Als u de terrasverwarmers of gastoestellen bedrijfsmatig gebruikt, dan worden deze gezien als zogenaamd arbeidsmiddel. Arbeidsmiddelen moeten volgens de Arbowet jaarlijks geïnspecteerd worden door een “deskundig persoon”.[1] Een inspectie bestaat uit controle van alle hierna genoemde punten en voor de elektrische apparatuur een aantal metingen met speciale testapparatuur. BDJ Inspectie Keuring en Advies voert deze jaarlijkse inspectie graag voor u uit tegen gunstige tarieven. Na inspectie ontvangt u een inspectierapport waarmee u kunt aantonen dat u aan uw wettelijke verplichtingen voldoet.

Bij particulier gebruik bent u wettelijk gezien niets verplicht, maar als er iets vervelends gebeurt, dan kan een verzekeringmaatschappij toch ook bij u aankloppen. Voorkomen is ten slotte beter dan genezen!

Onderstaand een overzicht, waar u aan moet denken (particulier) of moet voldoen (bedrijf) bij het gebruik van elektrische- en gas-terrasverwarmers, gashaarden en gasbarbecues.

Gasslangen:
Lekkende slangen kunnen (steek)vlammen veroorzaken, doordat het gas op ongewenste plaatsen ontsnapt en tot ontbranding komt.

 • Controleer op beschadigingen, uitdroging en loszittende koppelingen en slangklemmen.
 • Over de maximale leeftijd van gasslangen bestaan veel misverstanden, maar er is in Nederland geen enkele wet of norm die hier een maximum aanstelt. Wél staat in diverse normen dat de zoals door de fabrikant voorgeschreven maximale levensduur niet overschreden mag worden.In de praktijk is dit twee tot tien jaar. Om aan de veilige kant te zitten, adviseert de brandweer om slangen iedere twee jaar te vervangen. Bij particulier gebruik kunnen de slangen vaak vier jaar mee, mits onbeschadigd en niet uitgedroogd.
 • Slangen moeten voorzien zijn van een keurmerk (NEN-EN 16436), productiejaar en het opschrift “Propaan” of “Propane”.
 • In geval van twijfel: vervang de slang. Voor het geld hoeft u het niet te laten, een nieuwe propaanslang kost een paar euro per meter.

Drukregelaars:
Een drukregelaar zorgt ervoor dat de hoge druk uit de gasfles verlaagd wordt tot een voor je gasapparaat geschikte druk. Een kapotte of slecht functionerende drukregelaar kan leiden tot gevaarlijke situaties. Als de doorgelaten druk te hoog is, dan zal er veel onverbrand gas vrijkomen, wat kan leiden tot steekvlammen. Bij een te lage druk brandt het apparaat slecht (roeten, oranje vlammen, weinig warmte) en kan de regelaar veel koolmonoxide (CO) produceren of onbedoeld uitgaan terwijl het gas nog doorstroomt.

 • Controleer de drukregelaar en schroefdraden op beschadigingen.
 • Controleer of het rubber of kunststof ringetje dat aan de aansluitzijde op de gasfles gaat, aanwezig en onbeschadigd is.
 • Controleer of de uitgangsdruk (in mB of Bar) op het typeplaatje van de regelaar geschikt is voor het aangesloten toestel.
 • Over de maximale leeftijd van drukregelaars bestaan veel misverstanden, maar er is in Nederland geen enkele wet of norm die hier een maximum aanstelt. Producenten adviseren om drukregelaars iedere vijf jaar te vervangen. Indien u de apparatuur bedrijfsmatig gebruikt, dan zal de vergunningverlener (gemeente, brandweer of veiligheidsregio) vrijwel altijd een maximum van vijf jaar hanteren.
 • Drukregelaars moeten voorzien zijn van een keurmerk (NEN-EN 16129), productiejaar en het opschrift “P”.

Gasflessen:
Lekkende gasflessen kunnen (steek)vlammen veroorzaken, doordat het gas op ongewenste plaatsen ontsnapt en tot ontbranding komt.

 • Controleer de fles op beschadigingen (deuken) en corrosie (roest).
 • Controleer de afsluiter op lekkage en beschadigingen.
 • Controleer de productiedatum. Gasflessen mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Omdat vulstations oudere flessen niet mogen vullen, zal het in de praktijk weinig voorkomen dat u over een oudere en toch volle fles beschikt. Mocht u nog wel een oudere fles hebben, vul deze dan NOOIT zelf bij.

Gasheaters, terrasverwarmers op gas, gashaarden:

 • Controleer op het typeplaatje of het apparaat geschikt is om te gebruiken op propaan. Er zijn namelijk ook vast te monteren terrasverwarmers, die gemaakt zijn om te gebruiken op aardgas. Deze zijn absoluut NIET GESCHIKT voor het gebruik  op een propaanfles.
 • Controleer of het apparaat en de gasaansluiting onbeschadigd zijn.
 • Lees de gebruiksaanwijzing.
 • Let op de minimaal voorgeschreven afstanden tot bijvoorbeeld parasols, zonneschermen, beplanting zodat deze niet in brand kunnen vliegen door oververhitting. Kijk ook even wat er bij de buren staat of hangt.
 • Vrijstaande gasheaters staan vaak niet zo stabiel als je zou denken. Zet ze dan ook op een tactische plek neer.

Aansluiten:

 • Sluit gasfles, drukregelaar, slang en apparatuur op elkaar aan en draai de koppelingen stevig vast met passend gereedschap. Koppelingen moeten in eerste instantie makkelijk met de hand aangedraaid kunnen worden. Stevig vast betekent niet muurvast of een kwartslag voor breken!
 • Gebruik nooit Teflontape (witte loodgieterstape), kit, extra ringetjes etc. om een lekkende koppeling te dichten!

 

Elektrische terrasverwarmers:
Bij het gebruik van deze apparaten zit het potentiele gevaar voornamelijk in het risico op een gevaarlijke schok en brand door overbelasting van kabels of uw elektriciteitsinstallatie.

 • Controleer of het apparaat, het snoer en de stekker onbeschadigd zijn.
 • Lees de gebruiksaanwijzing en monteer de heater volgens voorschriften van de fabrikant.
 • Let op de minimaal voorgeschreven afstanden tot bijvoorbeeld parasols, zonneschermen, beplanting, zodat deze niet in brand kunnen vliegen door oververhitting. Kijk ook even wat er bij de buren staat of hangt.
 • Op het typeplaatje staat en aanduiding hoe waterdicht uw heater is. IP24 heaters zijn spatwaterdicht en kunnen wel tegen een paar druppels regen, maar meer ook niet. Als u een heater vast monteert of altijd buiten laat staan, neem dan een apparaat van minimaal IP44 of beter IP67.
 • Kijk hoeveel vermogen (Watt) of stroom (A) uw terrasverwarmer verbruikt en of de groep waar u deze op aansluit dit aankan. Een standaardzekering slaat bij 16A/3680 Watt uit. Dus als u twee terrasverwarmers van 8,7A/2000 Watt op één stopcontact of groep aansluit, dan kunt u alvast naar de meterkast lopen.
 • Als u verlengsnoeren of haspels gebruikt, rol deze dan volledig uit om oververhitting en doorsmelten te voorkomen. Gebruik kabels van voldoende dikte en het juiste type. De welbekende oranje tuinsnoeren evenals de witte 3-voudige huis-tuin-en-keuken blokjes zijn ONGESCHIKT. Op een kabel of haspel staat het aantal aders en de diameter vermeld (bv. 3×1,0 of 3x 1,5 of erger 2×0,75). Het eerste cijfer geeft het aantal aders aan (neem altijd 3-aderig, dan zit er een aardedraad in die zorgt voor de veiligheid). Het tweede cijfer geeft de dikte van de aders en daarmee de maximale belastbaarheid aan. Kabel 3×0,75: maximaal 1800 Watt, 3×1,0: maximaal 2200 Watt, 3×1,5: maximaal 3600 Watt. Voor een terrasverwarmer van 2000 Watt gebruikt u dus een kabel van minimaal 3×1,0.

Tot slot:

Het gebruik van terrasverwarmers en gasapparaten kan gevaren opleveren, maar als u het bovenstaande in acht neemt, dan staat niets een gezellige avond meer in de weg.

Als u nog vragen heeft, of uw apparatuur wil laten inspecteren, dan helpt BDJ Inspectie, Keuring en Advies u graag verder.

E-mail: info@bureaudejonge.nl
Telefoon: 06 – 50 845 945

 

[1] Dit is een sterk vereenvoudigde weergave van de wetgeving, maar in 95% van de situaties van toepassing.